Master en Termodinamica de Fluidos

Grupos de investigación

 


Líneas de Investigación


Grupo Termocal (web)


Grupo de Procesos a alta presión (web)


Grupo de Ingeniería Energética  (web)


Grupo de CREVER (web)


Grupo de Propiedades Termofísicas (web)